Belosť papiera – od čoho závisí?

Vysokobiele papiere môžu zvýrazniť farebnosť a pôsobiť luxusne, čítanie dlhších materiálov a dokumentov by bolo pre oči určite únavné.

Existujú 3 druhy kvality belosti – kvalita A, B a C. Na bežnú tlač vám postačia papiere belosti C. Ani taký papier pre tlač knihy by nemal mať príliš vysokú belosť. Čím je papier belší, tým viac môže ťahať oči. Vo všeobecnosti je za optimálnu belosť brané číslo 113 (podľa noriem ISO).

Dôležitosť parametrov papiera pri jeho výbere

Výber kancelárskeho papiera môže byť pre mnohých rutinou, nad ktorou ani len neuvažujú. Prípadne si zvolia ten istý papier používaný niekoľko rokov. Mnohokrát nevedia, že výberom správneho papiera môžu ovplyvniť náklady na tlač, jej kvalitu a rovnako aj životnosť tlačiarne. Práve tu sa dostávame k otázke jednotlivých vlastností papiera. Aké parametre sú najdôležitejšie?


Technické parametre papiera:

 • Textúra – určuje fakt ako papier pôsobí na dotyk, rozlišujeme papiere s rôznou povrchovou úpravou, môžu byť napríklad hladké alebo drsné
   
 • Belosť – čím má vyššiu hodnotu, tým je papier svetlejší, belosť sa udáva v hodnotách CIE a ISO, čím vyššia je jedna z týchto hodnôt, tým je papier belší
   
 • Opacita (nepriehľadnosť) – schopnosť papiera neprepúšťať svetlo značená v %, táto hodnota je dôležitá hlavne pri obojstrannej tlači, ak by papier prepúšťal množstvo svetla, došlo by k presvitaniu textu – čím je opacita vyššia, tým menej textu presvitá
   
 • Gramáž – ide o hmotnosť papiera na jeden meter štvorcový, gramáž sa pohybuje približne od 80 g/m2 až po 300 g/m2, najmenšiu váhu má bežný kancelársky papier, stredná prevažne pri tlači letákov a najvyššia gramáž je používaná na kupóny a poukážky
   
 • Hrúbka – čím je papier hrubší pri danej gramáži, tým je kvalitnejší, pevnejší a má menšiu ohybnosť

Aj keď sa výber papiera môže zdať na prvý pohľad zložitý, výrobcovia nám ho dnes už uľahčujú. Vždy v názve nájdeme či je papier vhodný pre čiernobielu, farebnú tlač alebo ide o univerzálny kancelársky papier. Zamysleli ste sa niekedy nad otázkou ochrany životného prostredia v súvislosti s papierom?


Prečo používať recyklované papiere?

Recyklovaný papier je najšetrnejší k životnému prostrediu. Je vyrobený zo 100% recyklovaných materiálov. Zvyčajne sa používa na tlačenie, kopírovanie a je vhodný do všetkých druhov tlačiarní. Jeho najväčšou výhodou je práve menší dopad na životné prostredie, nad čím by sme sa mali pri tlači určite zamyslieť.