Situácia u nás

Dnes na Slovensku nájdeme niečo okolo päť tisíc chránených dielní. V týchto zariadeniach sa zamestnanci podieľajú na výrobe rôzneho tovaru ako pohľadnice, mydlá alebo sa zameriavajú na poskytovanie služieb v oblasti cateringu, marketingových prieskumov a iné. Štát podporuje chránené dielne prostredníctvom pokrytia 50% nákladov, zvyšok si musia zabezpečiť sami buď vďaka inej sociálnej činnosti alebo predajom už spomínaných výrobkov.
 

Akú výhodu má využitie chránenej dielne pre zamestnávateľa?

Ste zamestnávateľom a zamestnávate viac ako 20 ľudí? Podľa zákona musíte zamestnať 3,2% zdravotne postihnutých ľudí. Napríklad v prípade 40 zamestnancov sú to 2 zdravotne postihnutí a podobne. Inou možnosťou je odoberanie tovaru a služieb od chránených dielní. Zamestnanec má možnosť si sám zvoliť dané výrobky a služby a navyše dá šancu chránenej dielni odovzdať pridanú hodnotu firme.


Silná Spinka v roli sprostredkovateľa

Pre našu spoluprácu sme si vybrali jednu z najväčších chránených dielní na Slovensku. Vybrali sme si ju práve preto, aby sme pomáhali ľuďom zabezpečiť prácu po celý rok a nielen v období pred Vianocami, kedy býva po jej službách veľký dopyt. V iných mesiacoch je potom nutné často znižovať stavy a našim cieľom je práve tomuto prípadu zabrániť.

Silná Spinka vám vrámci chránenej dielne zabezpečí:

  • Krajčírsku dielňu (šitie, výšivky, potlač tričiek)
  • kreatívnu dielňu (ručne vyrábané výrobky ako mydlá, darčekové tašky, sviečky a iné)
  • grafickú dielňu (grafické služby zahŕňajúce branding, tlač, reklamné predmety)
  • knihársku dielňu (výroba kníh, záložiek atď.)
  • baliacu dielňu (baliace služby, boxy, čokolády s logom, cukríky)
  • cukrársku dielňu (pečenie na zákazku)
  • špeciálnu vianočnú dielňu (pečenie vianočného pečiva, výzdoba a mnohé ďalšie)

V prípade, že by ste mali o chránenú dielňu záujem, neváhajte nás kontaktovať.