Dezinfekčný prostriedok KAROM DEZI 750ml

Karom dezi je prípravok, ktorý sa používa na dezinfekciu a čistenie v domácnosti ako napr. podláh, nábytku, kuchynského náčinia a hračiek. Vynikajúco čistí a bieli špáry na obklade a dlažbe. Má hĺbkový antibakteriálny a protiplesňový účinok. Spoľahlivo likviduje baktérie, riasy, nižšie huby. Odstraňuje pachy, odfarbuje a biely textílie a drevo.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


 

Bezpečnostné informácie

Vyrába: VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza tel.: 046 5430 591 e-mail:odbyt@vupas.sk, www.vupas.eu, umývanie umývadiel, vaní, WC: Predmety sa umyjú roztokom z 0,2 I prípravku Karom Dezi a 6 I vody a potom sa opláchnu vodou. Pri väčšom znečistení keramických predmetov je možné použiť koncentrovanejší roztok. Dezinfekcia v domácnosti: Roztok sa pripraví z 2 I vody a 0,35 I prípravku Karom Dezi. Roztokom sa dezinfikujú hračky, riad, umývateľný nábytok a podobne. Roztok sa nechá pôsobiť 30 minút a potom sa predmety opláchnu čistou pitnou vodou. Nie je vhodné použiť na riad s poškodeným povrchom a predmety z farebných kovov. Predmety môžu strácat' farbu. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie oči. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTí Očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332 + P313 Ak sa objaví Podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku Pornoc/starostlivosť. Pokyny na zneškodnenie: Zvyšky prípravku zriediť veľkým množstvom vody a vyliať do kanalizácie. Vypláchnutý obal zneškodniť recykláciou. Zloženie:Chlórnan sodný (EC 231-668-3), 0,103 kg/kg prípravku, menej ako 5% aktívneho chlóru. PN 2071-09-02 Reg. číslo: bio/41 6/D/03/1 /CCHLP Karta údajov o zložkách je k dispozícii v Národnom toxikologickom informačnom centre, tel.č. +421 2 5477 4166

  • Kód: HY080196
  • Výrobca: -
  • Merná jednotka: ks
  • Ďalšie parametre

    • Druh: dezinfekcia
  • Dostupnosť:
    skladom 100+
2,71€ bez DPH
(3,25€ s DPH)

Podobné produkty

skladom
3.20 bez DPH
v balení
skladom
2.92 bez DPH
v balení
skladom
7.12 bez DPH
v balení
skladom
3.03 bez DPH
v balení
skladom
12.10 bez DPH
v balení
skladom
65.00 bez DPH
v balení
skladom
2.69 bez DPH
v balení

Silná akcia

Neprespinkajte svoju šancu a vyberte si produkty za zvýhodnené ceny.
AKCIA -5%
skladom
7.50 bez DPH
v balení 10 ks
AKCIA -25%
skladom
18.00 bez DPH
v balení 12 ks
AKCIA -21%
skladom
3.20 bez DPH
v balení
AKCIA -5%
skladom
10.40 bez DPH
v balení 10 ks
AKCIA -22%
skladom
2.50 bez DPH
v balení
AKCIA -23%
skladom
23.00 bez DPH
v balení 12 ks
AKCIA -15%
skladom
5.20 bez DPH
v balení
AKCIA -20%
skladom
5.30 bez DPH
sada v košíku
v sade 10 ks
AKCIA -14%
skladom
4.60 bez DPH
v balení
AKCIA -37%
skladom
3.00 bez DPH
v balení
AKCIA -18%
skladom
3.20 bez DPH
v balení
AKCIA -12%
skladom
10.00 bez DPH
v balení