Fixinela na okná Green idea 500ml MR

Fixinela na okná Green idea. Prípravok určený na čistenie okien, sklenených častí nábytku, zrkadiel, TV a PC obrazoviek, skiel automobilov a iných. Objem 500 ml.

Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné upozornenie:Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.Prvá pomoc:PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Dodržiavanie predpisov
Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Zloženie produktu
15- 30 % izopropanol, < 5 % neiónový tenzid, < 5% amfoterický tenzid, parfum: LIMONENE, farbivo.Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Návod na použitie
Fixinelu na okná naneste na čistený predmet a preleštite suchou handrou.Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Eko produkt Kúpou tohto produktu šetríte prírodu.
  • Kód: HY108649
  • Výrobca: Tatrachema
  • Merná jednotka: ks
  • Strana v katalógu: 658
  • Dostupnosť:
    skladom 5+
2,86€ bez DPH
(3,43€ s DPH)

Podobné produkty

skladom
2.46 bez DPH
v balení
skladom
2.46 bez DPH
v balení
skladom
2.38 bez DPH
v balení
Eko produkt
skladom
3.21 bez DPH
v balení
skladom
2.46 bez DPH
v balení
skladom
2.46 bez DPH
v balení
skladom
1.94 bez DPH
v balení
skladom
2.08 bez DPH
v balení
skladom
1.52 bez DPH
v balení
skladom
2.08 bez DPH
v balení

Silná akcia

Neprespinkajte svoju šancu a vyberte si produkty za zvýhodnené ceny.
AKCIA -9%
skladom
1.10 bez DPH
sada v košíku
v sade 5 ks
AKCIA -19%
skladom
8.60 bez DPH
v balení
Eko produkt
AKCIA -15%
skladom
18.50 bez DPH
v balení 24 ks
AKCIA -18%
skladom
4.30 bez DPH
v balení 6 ks
AKCIA -7%
skladom
18.60 bez DPH
v balení
AKCIA -9%
1 až 6 dní
42.60 bez DPH
v balení
AKCIA -9%
1 až 6 dní
7.00 bez DPH
v balení
AKCIA -16%
skladom
1.60 bez DPH
v balení
AKCIA -9%
1 až 6 dní
27.20 bez DPH
v balení
AKCIA -7%
skladom
35.30 bez DPH
v balení
Eko produkt
AKCIA -36%
skladom
3.19 bez DPH
v balení 500 listov